Search
  • Gizem Karatay

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Nedir?

Updated: Sep 21, 2018


Hiperaktivite denildiğinde ‘aşırılı hareketlilik’ akıllara gelmektedir. Bu durum bazılarımızın

aklına iyi bazılarımızın aklına kötü olarak gelmektedir. Çevremizde yetişkin ve çocuk olmak

üzere oldukça hareketli kişilere rastlarız. Bu hareketliliği bazen yaşın getirdiği davranışlar bazen de kişilik özelliği olduğunu düşünür ve fazla önemsemeyiz.


Aşırı hareketlilik toplumda her 10 kişiden birinde görülen farklı bir durumdur. Bunu bir

bozukluk olarak değil farklılık olarak görmek daha doğru olacaktır.


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkatin kolayca dağılması ve aşırı

dürtüsellik ve hareketlilik belirtilerinin, kişinin yaşamının bir noktasını olumsuz etkileyecek şekilde olması halidir.


Dikkatsizlik, çok hareketlilik, dürtüsellik çevremizdeki insanların hepsinde zaman zaman görülmektedir. Ancak DEHB tanısı almış bireylerde bu belirtiler daha sık, daha şiddetli ve hayatlarının bir bölümünü etkileyecek şekilde görülmektedir. Bu tanıya sahip kişilerin sosyal yaşamları, aile yaşamları ve okul başarılarında sorunlar oluşabilir. Genel olarak hayatlarının her noktasında fark edilir derecede olumsuzluklar gözlemlenmektedir.


DEHB belirtileri olan çocuklara sahip aileler genelde çocukları hakkında ‘ Bizi duymuyor,

dediklerimizi yapmıyor, günlük basit işlerini yapmıyor, dediklerini yaptırana kadar uğraşıyor’

gibi cümleler sıklıkla kullanılmaktadır. Öğretmenler ise bu çocuklar için ‘çok hareketli, uzun

süre bir yerde oturamıyor, sınıfta dersi dinlemek yerine çevresi ile ilgileniyor, sık sık yerinden

kalkıyor gibi tanımlamalar yapmaktadır. Bu örnekler bu bireylerin günlük hayatta duyduğu sözlerden sadece bir kaç tanesidir.


DEHB olan bir çocuk çevresinden devamlı uyarı ve eleştiri alması dolayısıyla özgüveni sarsılmaya oldukça müsait bir çocuktur. Kendisine yardım etmeye çalışan aile bireyleri ile çatışırken herkesin onların istekleri doğrultusunda hareket etmelerini isterler. Aniden öfkelenen ve öfke sonrası yaptıklarına üzülen çocuklardır. Neye kırılacakları ve üzüleceklerini kestirmek oldukça zor olur. Aileler durumu genelde ‘ yemek yemesi, ders çalışması, uykusu her biri ayrı bir sorun yaşamamıza neden oluyor’ sözcükleri ile tanımlar.


DEHB bireylerin yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı

hareketlilik ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) özelliklerini içerisinde barındırmaktadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun temel belirtilerini üçe ayırabiliriz.


  • Aşırı hareketlilik (Hiperaktivite)

  • Dikkat eksikliği ve dikkat problemleri

  • İstekleri erteleyememe, ilginin bir noktada odaklanamaması, dürtüsellik


#DEHB #dikkateksikliği #hiperaktivite #hareketli

46 views0 comments